קורסים זמינים

DigCompEdu Area 6: Critical Evaluation of Information

קטגוריה: Miscellaneous
  • מורה: Ingrid Barth
  • מורה: Stefano Lariccia
  • מורה: Marco Montanari
  • מורה: Eli Shmueli
  • מורה: Giovanni Toffoli

Schools: how to deal with security and digital identities

קטגוריה: Miscellaneous
  • מורה: Andrea Corleto