Διαθέσιμα μαθήματα

DigCompEdu Area 6: Critical Evaluation of Information

Κατηγορία: Miscellaneous
  • Διδάσκων: Ingrid Barth
  • Διδάσκων: Stefano Lariccia
  • Διδάσκων: Marco Montanari
  • Διδάσκων: Eli Shmueli
  • Διδάσκων: Giovanni Toffoli

Schools: how to deal with security and digital identities

Κατηγορία: Miscellaneous
  • Διδάσκων: Andrea Corleto